Matthew Chodat

Malone, NY

Matthew Chodat

Matthew Chodat

Malone, NY

2020 Year Total

TOTAL VERIFIED FISH:0
FIRST PLACE FINISHES:0
TOP TEN FINISHES:0
Size Matters - Silver

Personal Best

21.00" ADK KBF - ADIRONDACK OPEN Bass

BOAT / KAYAK / HERO SHOT


Matthew Chodat

Matthew Chodat