Geovany Ortega

North Salt Lake, UT

Geovany Ortega

Geovany Ortega

North Salt Lake, UT

Personal Best

16.75" 1907 ID-NV-UT KBF State Challenge July 2019 Bass