Thomas Fordonski

Centerville, IN

Thomas Fordonski

Thomas Fordonski

Centerville, IN

Personal Best

  • 15.25 " - Bass
    2021 IKA Event #3 - Summit Lake